Re:dlaczego na oknach połaciowych wykrapla sie woda od zew?

szyba jest cienką materią która może mniej za absorbować ciepła i przez to szybciej staje się zimnijsza