dlaczego na oknach połaciowych wykrapla sie woda od zew?

bo temperatura szyby jest o równej lub nizszej temperaturze niż temperatura punkt rosy dla pary wodnej która jest w powietrzu nad tą szybą, tak samo masz rose na trawie itp.