czy R-22 moze pracować z olejem estrowym ? pilne

czynnik R22 może pracować z olejem estrowym jak i z mineralnym, natomiast czynniki HFC nie mogą pracować z olejami mineralnymi