Re: Co się dzieje z firmą Mires z Torunia ?

Użytkownikom forum przypominamy o istniejącym regulaminie korzystania z forum wentylacja.com.pl http://wentylacja.com.pl/Regulamin/#3 Zgodnie z jego zapisem: "3.4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści...