Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

wipos.p.lodz.pl Dane do obliczeń wilgotnego powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym (101,3 kN/m2. przy 290 K ciśnienie nasycenia pary to 1,937 kN/m2