Re:cieknie z kotła c.o.

A wiesz, to jeszcze mały kłopot masz kolo. Mi to cieknie z kija, przez cały dzień. Co mam począć?