Re: Re: A dlaczego ...

Szanowny Panie, na kalkulację kosztów opłacalności zastosowania odzysku ciepła w centralach czy też ogólnie na kalkulację opłacalności przyjętego rozwiązania - ma wpływ: 1). czas pracy urządzeń w ciągu doby, 2). temperatury pracy centrali wentylacyjnej i co jest w tym bezpośrednio zwiazane 3). wybór systemu wentylacji i ogrzewania. Autor pytania nie daje odpowiedzi, jakie pomieszczenia są przewidziane do wentylacji, czy będzie to wentylacja higieniczna, czy wentylacja tzw "pełna" z...