Bufor

instalowałem w tym roku dwa bufory ciepła zasilane z trzech żródeł=był to zastaw solarny.piec na zgazowanie drewna i kocioł elektrodowy. Bufor to magazyn ciepła gromadzący to ,które akurat jest dostępne.Z tego magazynu pobierane jest ciepło na zasilanie ogrzewania grzejnikowego i podłogowego.Woda ciepła produkowana jest bezpośrednia w buforze przez specjalny zasobnik c.w.u. zanurzony w buforze i korzystający z każdego ciepła dostarczanego w danej chwili. W dzień jest to zestaw...