Dodaj zdjęcia

Dodaj załączniki

Post, na który odpowiadasz

jaką wartość x, tj. zawartości wilgoci w powietrzu zewnętrznym należy przyjąć do obliczeń w okresie lata: x=9g/kg czy x=11,9g/kg ( wg. polskiej normy)