Re:antropomotoryka

Kopernik to chłop. Pracowity do tego.