absolwent PWr wydz. Mech - Energ. "Świadectwo Kwalifikacji"

Czy osoba która skończyła wydział Mechaniczno - Energetyczny o specjalności chłodnictwo i klimatyzacja na PWr ma za małe kwalifikacje do projektowania, serwisowania i obsługi instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych? Czy muszę zdobyć świadectwa kwalifikacji?