10 stopni

Za takie pieniądze zrób Jegomościu normanlą instalację chłodniczą.