PIEC&KOM Usługi Zduńskie

OS.BONDARY 6M14
16-050 Michałowo
WYKONAWSTWO piece kaflowe,
kominki, tradycyjne nowoczesne, grille ogrodowe, trzony kuchenne,
przebudowy naprawy, kominy tradycyjne, rurowe, systemy kominowe,
rozprowadzenia ciepłego powietrza, itp. zakres zduństwa wykonujemy
zlecenia na terenie całego kraj