H.Hesse Kaltprofile+Bearbeitung

Hutnicza 1
85-873 Bydgoszcz
H.Hesse jest producentem stalowych profili specjalnych, w tym szyn montażowych oraz profili do czerpi powietrza. Produkty te są wykonywane z blachy ocynkowanej ogniowo lub z blachy nierdzewnej.