Guangzhou Jetex-Lloyd's Machinery Ltd.

NO179,HuangPu Da Dao Xi ,Tianhe District,
510620