UL. śWIęTOJAńSKA 17 85-077 BYDGOSZCZ
85-077 Bydgoszcz