Kłyżów, Konopnickiej 11 Street
37-403 Stalowa Wola