wąska
40-001 Lublin
brak działalności gospodarczej