Targowa
90-323 Łódź
Wentylacja-produkcja prefabrykacji