Gallusa 6/3
40-594 Katowice
Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo. Montaż Serwis