Białowieska
54-235 Wrocław
Studentka obecnie IV roku Politechniki Wrocławskiej,