| wentylacja.com.pl 

os.E.Raczyńskiego 11/7
62-020
Uczen, absolwen Technikum Elektroniczno-Mechanicznego w Poznaniu o profilu Chlodnictwo i Klimatyzacja