Opis stanowiska:
• Przygotowywanie ofert eksportowych
• Obsługa zamówień eksportowych i importowych
• Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktu z klientami zagranicznymi
• Organizacja odpraw celnych w eksporcie i imporcie.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe – związane z branżą wentylacyjną.
• Znajomość 2 języków obcych, w tym angielskiego w stopniu bardzo dobrym.
• Znajomość procedur prawnych i celnych, związanych z importem i eksportem wewnątrzunijnym i poza Unię Europejską.
• Umiejętność obsługi komputera.
• Gotowość do podróży służbowych
• Prawo jazdy
• Komunikatywność