Wymagania:
ZNAJOMOSC URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
DOBOR URZĄDZEŃ NAPRAWA I MONTAŻ