Opis stanowiska:
serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych