Opis stanowiska:
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych bezpośredniego odparowania typu split i agregatów skraplających

Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych/grzewczych wodnych, w tym: klimakonwektory, kurtyny powietrzne i aparaty grzewczo-wentylacyjne

Serwisowanie agregatów wody lodowej i modułów hydraulicznych

Serwisowanie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wewnętrznych pomp ciepła
Serwisowanie wentylatorów nawiewno-wyciągowych

Obsługa w zakresie remontów i wymiany urządzeń wymienionych powyżej

Wymagania:
Umiejętność czytania schematów elektrycznych i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)

Znajomość zagadnień elektrycznych, mechanicznych i automatyki

Gotowość do pracy poza miejscem zamieszkania (prace mogą być wykonywane na terenie całego kraju) – częste wyjazdy w delegacje

Prawo jazdy kat. B