Opis stanowiska:
poszukujemy podwykonawców na terenie całego kraju, wykonawstwo rozdzielnic zasilająco-sterowniczych automatyki wentylacji na podstawie naszej dokumentacji i z naszym sterownikiem oprogramowanym