Wymagania:
montaż kanałów wentylacyjnych, czytanie rysunków (planów),