Wymagania:
Umiejętność samodzielnego montażu klimatyzacji , wentylacji . Ewentualnie umiejętność doboru odp. urządzeń (chętnie z umiejętnością projektowania, choć nie jest to konieczny warunek)