Opis stanowiska:
-kierowanie zespołem pracowników w zakresie montażu instalacji wewnętrznych (Heizung, Kälte, Sanitär).
-nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem czasu pracy podległych pracowników
-sporządzanie obmiarów wykonanych instalacji

Wymagania:
znajomość rysunku technicznego, wiedza na temat stosowanych technologii w w/w branży.