Opis stanowiska:
-nadzór nad wykonywaniem prac
- kierowanie budowa zgodnie z projektem oraz przepisami prawa
- planowanie i organizowanie czasu pracy
- nadzór pracowników
- koordynacja realizacji zadań BHP
- przygotowywanie dokumentacj powykonawczej
- uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad

Wymagania:
- umiejętnność analizowania dokumentacji projektowej i technicznej
- umiejętność organizowania oraz kontroli pracy