Opis stanowiska:
Pełnienie obowiązków kierownika budowy