Opis stanowiska:
-nadzorowanie realizacji prac projektowych i robót budowlanych
-koordynowanie inwestycji pod względem technicznym
-nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych i budżetu inwestycji
-bieżąca analiza dokumentacji technicznej
-prowadzenie korespondencji z wykonawcami
-raportowanie postępu prac

Wymagania:
-doświadczenie zawodowe
-znajomości prawa budowlanego oraz zagadnień procesu inwestycyjnego
-umiejętność pracy w zespole
-prawo jazdy kategorii B