Opis stanowiska:
prowadzenie budów, wykonywanie kosztorysów i ofert, wykonywanie projektów z branży wentylacja i klimatyzacja;
prowadzenie budów, wykonywanie kosztorysów i ofert, wykonywanie projketów z branży wod-kan