Wymagania:
Dobra znajomość rys.technicznego. Umiejętność zgrzewania instalacji PP