Opis stanowiska:
Wykonanie płaszcza na kanałach wentylacyjnych.

Wymagania:
Trasowanie i montaż blach na kanałach i rurach,