Opis stanowiska:
Kablowanie automatyki oraz serwis urządzeń grzewczo-wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych