Wymagania:
Minimalne wymagania - umiejętność samodzielnego wykonania projektu instalacji wody , kanalizacji i centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym.