Opis stanowiska:
Sporządzanie dokumentacji projektowej wewnętrznych instalacji sanitarnych pod nadzorem projektanta .Wymagania:
Dobra znajomośc Autocad'a , doświadczenie w użyciu oprogramowania Istal Soft'u oraz Ventpack'a (Fluid Desk).
CV i list motywacyjny proszę przysłac na adres e-mail ' owy.