Opis stanowiska:
prace w programie ACAD , prace asystenckie z projektantem
wentylacji, co , wod-kan