Wymagania:
biegła znajomość ACAD, Audytor CO, OZC, MsOffice, zdolność logicznego myślenia, pracowitość dokładność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.