Opis stanowiska:
- stały nadzór nad realizowanym zadaniem - prace instalacyjne, klimatyzacja typu Multi Split

- reprezentowanie firmy w kontaktach z Generalnym Wykonawcą oraz Inwestorem - narady, kontakty z Kierownikiem Budowy Generalnego Wykonawcy

- bieżące zgłaszanie Zleceniodawcy sytuacji spornych, ich bieżące uzgadnianie i rozwiązywanie z Generalnym Wykonawcą oraz Inwestorem