Opis stanowiska:
Wymagania:
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
- wymagane prawo jazdy kategorii B;
- wykształcenie kierunkowe;
- doświadczenie w wykonywanym zawodzie;
- niezbędne aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu;
- projektowanie systemów chłodniczych i chłodzących;
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
- dobór niezbędnych komponentów i montaż sieci instalacji klimatyzacyjnych.
- instalacja sprzętu elektrycznego do sterowania klimatyzacją;
- wykonywania konserwacji, napraw i remontów.
Oferujemy:
- Dieta w wysokości do 48 Euro/netto za każdy dzień pracujący;
- wynagrodzenie od 1500 Euro/ brutt do 1760 Euro/brutto;
- zatrudnienie na warunkach niemieckich;
- pomoc w zalezieniu zakwaterowania;
- możliwość pobrania zaliczki od drugiego tygodnia pracy.

Wymagania:
- niezbędne aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu;
- projektowanie systemów chłodniczych i chłodzących;
- bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
- dobór niezbędnych komponentów i montaż sieci instalacji klimatyzacyjnych.
- instalacja sprzętu elektrycznego do sterowania klimatyzacją;
- wykonywania konserwacji, napraw i remontów.