Opis stanowiska:
Nawiązanie i utrzymanie relacji z firmami z branży instalacji cieplnych w województwie dolnośląskim;
Pomoc techniczna w dopasowaniu rozwiązań do potrzeb klientów;
Reprezentowanie firmy na targach;
Bieżące monitorowanie rynku innowacyjnych rozwiązań grzewczych w kraju i za granicą;
Prowadzenie prezentacji i szkoleń produktowych;

Wymagania:
Wykształcenie techniczne;
Dobra znajomość lub chęć poznania rynku instalacji grzewczych;
Umiejętność nawiązywania kontaktów;
Prawo jazdy;
Iskierka „Pomysłowego Dobromira” ;