Opis stanowiska:
Agencja Rozwoju Miasta SA
z siedzibą w Krakowie
w związku z planowanym otwarciem Kraków Areny
poszukuje osoby na stanowisko:
specjalista ds. utrzymania infrastruktury technicznej HVAC

Zakres zadań:

bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemów wentylacji, klimatyzacji, oddymiania, agregatów chłodu, wymiennikowni, węzła c.o. ze szczególnym uwzględnieniem automatyki i systemu BMS, oraz właściwe reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu systemów i podsystemów
zarządzanie i utrzymanie systemów zintegrowanych, uczestnictwo w kontrolach technicznych urządzeń, tworzenie raportów dotyczących stanu technicznego obiektów
udział w pracach konserwacyjnych, testowych, regulacyjnych, kontrolnych w zakresie nadzorowanych urządzeń i systemów
sterowanie oraz kontrola parametrów i procesów, archiwizacja danych, analiza trendów oraz sporządzanie raportów w szczególności w zakresie utrzymania standardów oraz racjonalizacji kosztów
inne zadania związane z obsługą techniczną obiektu


Wymagania:

wykształcenie min. średnie techniczne o kierunku automatyka, elektrotechnika lub wyższe techniczne
min. 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub charakterze
znajomość i umiejętności obsługi systemów zarządzania i sterowania obiektami typu BMS, SCADA, SAP w zakresie wentylacji, oddymiania, klimatyzacji i powiązanych urządzeń elektrycznych
umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną, schematami, interfejsami itp.
umiejętność rozwiązywania problemów wynikających z zarządzania technicznego obiektami
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym w mowie i piśmie
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości
świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV, w zakresie E+D

Prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej nazwę stanowiska (CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz kwalifikacje) w wersji elektronicznej na adres rekrutacja@arm.krakow.pl do dnia 17.03.2014