Wymagania:
Łatwość nawiązywania kontaktów i duże zdolności interpersonalne.
Wysoka dynamika działania i zaangażowanie w powierzone zadania.