Opis stanowiska:
opracowywanie pisemnych oraz telefonicznych zapytań

wsparcie wiedzą techniczną pracowników Działu Sprzedaży

intensywna, gwarantująca sukces współpraca z naszymi partnerami z biur projektowych, hurtowni oraz firm wykonawczych

Wymagania:
wiedza fachowa w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji