Opis stanowiska:
•Nadzór i analizę wykorzystania systemów oraz urządzeń HVAC i filtracji,
•Zapewnienie, zgodnego z przepisami, uregulowaniami wewnętrznymi Spółki, stanu technicznego m.in. poprzez opracowywanie i wdrażanie procedur oraz instrukcji w zakresie zarządzania systemami oraz urządzeniami HVAC i filtracji,
•Ustalanie oraz optymalizację wytycznych lub zasad dot. eksploatacji, w tym utrzymania systemów oraz urządzeń HVAC i filtracji,
•Zapewnienie przestrzegania zasad oraz warunków eksploatacji podległej infrastruktury,
•Okresową ocenę stanu technicznego systemów oraz urządzeń HVAC i filtracji,
•Rozwój lub dostosowywanie systemów oraz HVAC i filtracji do potrzeb Spółki oraz wymagań obowiązujących przepisów,
•Efektywność oraz terminowość realizacji remontów oraz modernizacji systemów i urządzeń HVAC i filtracji,
•Tworzenie planów, budżetów, strategii w zakresie utrzymania podległej infrastruktury,
•Dokonywanie zakupów wyposażenia dla systemów HVAC i filtracji w ramach posiadanego pełnomocnictwa.

Wymagania:
•Uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych,
•Uprawnienia budowlane, instalacyjne w zakresie sieci wentylacyjnych,
•Doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
•Biegła znajomość pakietu MS Office,

Oferujemy:

•Stabilne zatrudnienie i możliwość wszechstronnego rozwoju
•Pracę w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej
•Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wykonywanej pracy
•Bogaty pakiet socjalny
•Prywatną opiekę medyczną

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego cv na adres email: joanna.feld-piernicka@polpharma.com