Wymagania:
uprawnienia budowlane sanitarne;
prawo jazdy;
umiejętność pracy w grupie i kierowanie zespolem ludzi.