Wymagania:
Uruchamianie, serwisowanie, naprawa palników.
Wykonywanie i serwisowanie układów automatyki.